#1 Red Wall Garden Hotel

Address : No. 41 Shijia Hutong, Dongcheng District, Beijing 10001